Regulamin

Kategorie

Dostawcy

Kategoria: Regulamin sklepu.

Dokonywanie zakupów wymaga wcześniejszego utworzenia konta użytkownika i następnie zalogowania się na tym koncie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1. Właścicielami sklepu internetowego Eleganckielazienki.eu jest P.H. BAZAR Z. Adamczyk   i spółka - spółka jawna. 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18. NIP: 948-00-07-477,      REGON: 670 820 856 zwaną dalej "Eleganckiełazienki.eu"

2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.Eleganckiełazienki.eu, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych produktów sprzedawanych również            w salonie P.H. BAZAR, za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie RP, lub Firma posiadająca siedzibę na terenie RP. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i numeru telefonu.

4. Każde zamówienie Klienta jest potwierdzane poprzez wysyłanie listu (e-mail).

5. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia, jeśli dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy, lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe.

6. Ceny przedmiotów przedstawionych na www.Eleganckiełazienki.eu mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a w przypadku zmian cen po złożeniu zamówienia będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez żadnych konsekwencji.

7. Ceny towarów wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT.

8. Zakupione towary są dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub w momencie składania zamówienia.

9. Treść sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66,ust.1 Kodeksu Cywilnego.

10. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez www.Eleganckiełazienki.eu (zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883.) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne   i nie będą ujawniane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom.

WYSYŁKA I ZWROTY.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

12. Zakupiony towar można odebrać w następujący sposób:

- odbiór bezpośrednio w siedzibie Firmy (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru).

- wysyłka towaru firmą kurierską lub naszym własnym środkiem transportu (Radom-Warszawa i okolice. Koszt przesyłki jest wyliczany w momencie składania zamówienia. Istnieje możliwość indywidualnego domówienia się w sprawie transportu.

13. Po wysłaniu zamówienia istnieje możliwość anulacji poprzez złożenia oświadczenia woli na piśmie (e-mail) i powiadomieniu nas telefonicznie pod numerem 500 121 360 lub     48/36 33 775)

14. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny). W przypadku faktury VAT warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w ciągu 14 dni:

- od daty dostarczenia towaru wraz z oryginałem paragonu do siedziby Firmy ( w przypadku gdy dokumentem sprzedaży był paragon).

- od daty dostarczenia podpisanej faktury korygującej (w przypadku gdy dokumentem sprzedaży jest faktura VAT), przelewem na podany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Koszt przesyłki oraz prowizję bankową ponosi Klient. Towar musi dotrzeć do nas w stanie nienaruszonym w innym przypadku sklep www. eleganckielazienki.eu zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy tylko za tę ilość towaru, która została dostarczona do sklepu w stanie nienaruszonym.

UWAGA!

W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta (tzn przesyłka od Klienta i przesyłka do sklepu).

Adres do wysyłki:

P.H. BAZAR Z.ADAMCZYK I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

26-600 RADOM

UL. TARTACZNA 16/18

15. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.

16. Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi zostać zwrócony w niezniszczonym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja,instrukcja, itd.). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

FORMY PŁATNOŚCI.

17. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności.

- gotówką przy odbiorze w siedzibie Firmy

- za pobraniem (dodatkowy koszt w wysokości 20 zł

- płatność ONLINE system PAYU

- przelewem na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Radom

Nr konta: 29 1750 1253 0000 0000 0189 1448

Eleganckielazienki.eu

26-600 Radom

ul. Tartaczna 16/18

GWARANCJE I REKLAMACJE.

18. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

19. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt z konsultantem poprzez e-mail: m.ziolek@bazar.radom.pl, m.kubicka@bazar.radom.pl, m.prokop@bazar.radom.pl lub tel. 500 121 360, 48/3633775. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu prosimy kierować bezpośrednio do Producenta - na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem lub na podstawie dowodu zakupu.

20. Wady jawne należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, itp.

21. Reklamowany towar przesłany do nas nie może być używany. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. (W wątpliwych przypadkach prosimy o kontakt).

22. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu  będą rozpatrywane tylko w przypadkach spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadkach spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

24. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor,proporcje,itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzą ze stron Producentów oraz Dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu. Jeśli zauważą Państwo błędy w opisie prosimy o kontakt mailowy m.adamczyk@bazar.radom.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

25. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep Eleganckielazienki.eu w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).

26. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

27. Klient wyraża zgodę na otrzymanie od sklepu Eleganckielazienki.eu korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną - na adres podany w formularzu.

28. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się   w bazie danych Eleganckielazienki.eu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

29. Złożenie zamówienia w sklepie www.Eleganckielazienki.eu oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

30. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Eleganckielazienki.eu

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.