Zwroty i reklamacje

Kategorie

Dostawcy

Prawo odstąpienia od umowy.

1. Masz prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, korzystania z serwisu, umowy o wykonanie usługi - w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca). Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu oraz wykonanie usług zamówionych przez Serwis wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3. Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi.

Sklep Eleganckielazienki.eu zwraca otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Eleganckielazienki.eu został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep Eleganckielazienki.eu wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Towar należy odesłać lub przekazać bezzwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Ciebie). W przypadku osobistego odbioru towaru z salonu Firmowego Eleganckielazienki.eu, jesteś zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrałeś.

- Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Ciebie, jakie wynikają z cennika zamieszczonego na stronie www.eleganckielazienki.eu

- Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

- Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia umowy, zobowiązany jesteś zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo o odstąpieniu umowy;

2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Masz prawo do reklamacji:

- towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona,

- usługi wykonania projektu wnętrza na podstawie przepisów o rękojmi,

- innych usług,

- funkcjonowania Serwisu.

Reklamacje możesz zgłaszać:

- na piśmie - na adres PH BAZAR Z.ADAMCZYK I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA. 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18 z dopiskiem "Reklamacja - Eleganckiełazienki.eu"

- lub z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu - w części KONTAKTY - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacja płatności internetowych - W przypadku reklamacji dotyczących platności internetowych należy podać także imię i nazwiska lub nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatność.

Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą być zgłaszane również bezpośrednio do operatora płatności internetowych PAY-u, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, tel. 61/628 45 05 w godzinach 8.00 - 20.00

W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sklep Eleganckielazienki.eu ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.